ซิมทรู ขายเป็นชุด ชุดละ 10 ซิม

ชุดละ 100 บาท ลงทะเบียน 30 บาท EMS 50 บาท

Activate ก่อน 30 เมษายน 2558