1. เพื่อวันหยุดยาวนี้มีฉลองกับฟ้องเพื่อน ก็เลยอยากไห้ลำโพงที่ปกติจะเล่นเกมหรือฟังเพลงในโปรแกรมหรือดูหนังที่ออกเสียง 5.1 นั้น ไห้สามารภฟัง youtube ให้เสียงออกทั้ง5ลำโพงได้ไหม จะออกเป็นเสียงเดียวกับ2.1 หรือรวมหมดก็ได้แค่อยากไห้ออกเหมือนกันครบเหมือนโปรแกรมฟังเพลงในเครื่อง
2. จากลำโพงของผมมีการ์ดเสียงแนะนำที่ดีกว่าตัวนี้แบบราคาย่อมเยาวไหม ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพลำโพงได้ดีกว่าตัวที่ใช่อยู่
-----------------
X-Fi 0460
Microlab x15 New 5.1