อยากรบกวนถามว่า Drive C เดิมมีขนาด 60GB Ghost Windows เก็บไว้ได้ไฟล์ขนาด 40 GB
ต้องการเปลี่ยนขนาด Drive C ใหม่ เป็น 150GB สามารถนำไฟล์ขนาด 40GB มาใช้ Ghost ให้ Drive C ใหม่ได้ไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ