overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 32

Thread: วิธีเซ็ตจอย FIFA09

 1. #1
  OverclockZone Member horndox's Avatar
  Join Date
  25 Sep 2006

  Lightbulb วิธีเซ็ตจอย FIFA09

  ใครที่มีปัญหาใช้จอย ps2 หรือจอยแบบอื่น เล่นแล้วมัน set ปุ่ม through ball (ที่มันขึ้น empty)ไม่ได้นั้นเกิดจาก fifa09 มันไม่รองรับจอยนั้นครับ
  ให้ลองวิธีนี้ดู ****** backup ไฟล์เดิมไว้ด้วย
  1. เปิดไฟล์ devdata.dat (ใช้ note pad เปิด) อยู่ที่ ?:\Program Files\EA Sports\FIFA 09\data\input
  จากนั้นใ้ห้แทรก code ด้านล่าง ลงไปที่บันทัดก่อนสุดท้าย (คือให้คำว่า ENDOFFILE อยู่บันทัดสุดท้าย)

  1.1 สำหรับคนที่ใช้จอยแบบมีอนาล็อก ****** ให้เปลี่ยนชื่อตรง "Enter your gamepad name here" เป็นชื่อจอยของคุณ ดูได้จาก control panel\Game Contrloler

  [Enter your gamepad name here|Enter your gamepad name here]
  DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2,2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2

  1.2 สำหรับคนที่ใช้จอยแบบไม่มีอนาล็อก ****** ให้เปลี่ยนชื่อตรง "Enter your gamepad name here" เป็นชื่อจอยของคุณ ดูได้จาก control panel\Game Contrloler

  [Enter your gamepad name here|Enter your gamepad name here]
  DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2,2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2

  เสร็จแล้วให้ save แล้วลองเข้าเกมดูว่าเซ็ตได้ยัง
  ปล. ของผมให้จอย ps2 ต่อพ่วงกับตลับสีน้ำเงิน ชื่อจอยคือ Twin USB Joystick

 2. #2
  OverclockZone Member Milano's Avatar
  Join Date
  17 Dec 2006

  Default

  ของผมให้จอย ps2 ต่อพ่วงกับตลับสีน้ำเงิน ชื่อจอยคือ Twin USB Joystick เหมือนของคุณเลยคับเด๋วจะลองดูคับแล้วจะมาบอกผล

 3. #3
  OverclockZone Member Milano's Avatar
  Join Date
  17 Dec 2006

  Default

  Quote Originally Posted by horndox View Post
  ใครที่มีปัญหาใช้จอย ps2 หรือจอยแบบอื่น เล่นแล้วมัน set ปุ่ม through ball (ที่มันขึ้น empty)ไม่ได้นั้นเกิดจาก fifa09 มันไม่รองรับจอยนั้นครับ
  ให้ลองวิธีนี้ดู ************************************************ backup ไฟล์เดิมไว้ด้วย
  1. เปิดไฟล์ devdata.dat (ใช้ note pad เปิด) อยู่ที่ ?:\Program Files\EA Sports\FIFA 09\data\input
  จากนั้นใ้ห้แทรก code ด้านล่าง ลงไปที่บันทัดก่อนสุดท้าย (คือให้คำว่า ENDOFFILE อยู่บันทัดสุดท้าย)

  1.1 สำหรับคนที่ใช้จอยแบบมีอนาล็อก ************************************************ ให้เปลี่ยนชื่อตรง "Enter your gamepad name here" เป็นชื่อจอยของคุณ ดูได้จาก control panel\Game Contrloler

  [Enter your gamepad name here|Enter your gamepad name here]
  DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2,2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2

  1.2 สำหรับคนที่ใช้จอยแบบไม่มีอนาล็อก ************************************************ ให้เปลี่ยนชื่อตรง "Enter your gamepad name here" เป็นชื่อจอยของคุณ ดูได้จาก control panel\Game Contrloler

  [Enter your gamepad name here|Enter your gamepad name here]
  DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2,2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
  0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2,0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11|8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2

  เสร็จแล้วให้ save แล้วลองเข้าเกมดูว่าเซ็ตได้ยัง
  ปล. ของผมให้จอย ps2 ต่อพ่วงกับตลับสีน้ำเงิน ชื่อจอยคือ Twin USB Joystick
  ใช้ได้จริงๆด้วยคับผมช่วยลงรูปให้เผื่อท่านต่อๆไป

 4. #4
  OverclockZone Member Milano's Avatar
  Join Date
  17 Dec 2006

  Default

  กด จ่ายทะลุช่องแล้วก็ตั้งจอยได้แล้วแต่ว่า R1 R2 L1 L2 สลับกันจะแก้ให้มันสลับเหมือนเดิมก็ไม่ได้ทำไงอะนี้ - -

 5. #5
  OverclockZone Member shady's Avatar
  Join Date
  11 Dec 2006

  Default

  อ่านเจอข้อความนี้จากในเวปบิทเหมือนกัน ท่านเองหรอครับ เหอๆ เก่งดี รอโหลดpes 2009 demo อยู่อิๆ อยากเล่นเต็มทน

 6. #6
  OverclockZone Member peeman's Avatar
  Join Date
  7 Jul 2007
  Location
  อยู่บนโลก

  Default

  สลับยังไงหว่า แบบว่า r1 ไปr2 ประมาณนี้อ๊ะปล่าว- -a

 7. #7
  OverclockZone Member destinyair's Avatar
  Join Date
  23 Sep 2007
  Location
  ตากล้อง.com

  Default

  ทำไมผมทำไม่ได้หว่า

 8. #8
  OverclockZone Member
  Join Date
  18 Mar 2008

  Default

  ได้เรียบร้อยครับ ขอบคุณสำหรับวิธีปรับจอยมากๆครับ แต่อยากรุ้ว่าจะปรับให้มันคล้ายๆ pes นี่ต้องทำไงอะครับ คือ อยากให้ปุ่มวิ่งมันมาอยู่ที่ R1 อะครับ ใครทำได้แล้วรบกวนช่วยบอกด้วยนะครับ ผมใช้ twin usb joystick อะครับ

  ขอบคุณมากครับ

 9. #9
  OverclockZone Member Milano's Avatar
  Join Date
  17 Dec 2006

  Default

  Quote Originally Posted by peeman View Post
  สลับยังไงหว่า แบบว่า r1 ไปr2 ประมาณนี้อ๊ะปล่าว- -a
  ประมาณนั้นแหละคับแต่ตอนนี้แก้ไขได้ละ

  ส่วนเรื่องปรับให้เหมือน PES เลยผมทำก็ไม่เป็นเหมือนกันคับตอนนี้ก็ลอง ไปมาระหว่าง PES กับ Fifa

  งงตัวเองมากมาย

  ปล.โดนส่วนตัวเริ่มเทใจไปทาง Fifa แหละคับ

 10. #10
  OverclockZone Member destinyair's Avatar
  Join Date
  23 Sep 2007
  Location
  ตากล้อง.com

  Default

  ผมว่าผมทำถูกแล้วน่ะ
  รูป รูป

 11. #11
  OverclockZone Member Milano's Avatar
  Join Date
  17 Dec 2006

  Default

  Quote Originally Posted by destinyair View Post
  ผมว่าผมทำถูกแล้วน่ะ
  [Hama Black Force|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Hama Black Force Pad]
  DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2,2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,3|3|2,2|2|2,1|1|2,0|0|2,6|10|2,7|13|2,4|11|2,5|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,6|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,3|3|2,2|2|2,1|1|2,0|0|2,6|10|2,7|13|2,4|11|2,5|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,6|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,3|3|2,2|2|2,1|1|2,0|0|2,6|10|2,7|13|2,4|11|2,5|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,6|7|2

  จอยคุณผมเห็นมีในนั้นอยู่แล้วนิคับปรับไม่ได้เหรอคับ

 12. #12
  OverclockZone Member destinyair's Avatar
  Join Date
  23 Sep 2007
  Location
  ตากล้อง.com

  Default

  Quote Originally Posted by Milano View Post
  [Hama Black Force|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Generic USB Joystick|Hama Black Force Pad]
  DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2,2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,3|3|2,2|2|2,1|1|2,0|0|2,6|10|2,7|13|2,4|11|2,5|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,6|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,3|3|2,2|2|2,1|1|2,0|0|2,6|10|2,7|13|2,4|11|2,5|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,6|7|2
  2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0|21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,3|3|2,2|2|2,1|1|2,0|0|2,6|10|2,7|13|2,4|11|2,5|14|2,8|9|2,9|8|2,10|12|2,11|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,6|7|2

  จอยคุณผมเห็นมีในนั้นอยู่แล้วนิคับปรับไม่ได้เหรอคับ
  ปรับไม่ได้ครับ

 13. #13
  OverclockZone Member Milano's Avatar
  Join Date
  17 Dec 2006

  Default

  สงสัยต้องรอถามคุณ horndox แล้วละคับ

 14. #14
  OverclockZone Member
  Join Date
  15 Aug 2008

  Default

  สำหรับ Generic USB Joystick นะคับ ต้องลงไดรเวอร์จอย ที่แถมมาตอนซื้อก่อนนะคับ
  แล้วค่อยทำตามวิธีด้านบนคับ แต่อย่าลืมเข้าไปดูชื่อจอยใหม่นะคับเพราะพอลงไดร์เวอร์ไปแล้วชื่อมันจะเปลี่ยน

 15. #15
  OverclockZone Member Tenriyaki's Avatar
  Join Date
  12 Jun 2007
  Location
  Bangkok

  Default

  ทำไมปรับไม่ได้อ่าคับ

 16. #16
  OverclockZone Member horndox's Avatar
  Join Date
  25 Sep 2006

  Default

  Quote Originally Posted by Milano View Post
  กด จ่ายทะลุช่องแล้วก็ตั้งจอยได้แล้วแต่ว่า R1 R2 L1 L2 สลับกันจะแก้ให้มันสลับเหมือนเดิมก็ไม่ได้ทำไงอะนี้ - -
  ตอนแรกผมก็เปลี่ยนไม่ได้ แต่ให้ลองแบบนี้นะ
  รู้สึกว่าปุ่ม R1 จะเท่ากับเลข 8 มั้ง ทีนี้ลองดูว่าคำสั่งอะไรที่เป็นเลข 8 ก็ให้เปลี่ยนคำสั่งนั้นเป็นปุ่มอื่นก่อน คือทำให้เลข 8 มันว่างอ่ะ แล้วค่อยตั้งปุ่ม sprint เป็น 8 (งงมั้ย... อธิบายเองยังงงเอง 555)
  ส่วนปุ่มอื่นก็คล้ายๆกัน ลองดูนะครับ

 17. #17
  OverclockZone Member Tenriyaki's Avatar
  Join Date
  12 Jun 2007
  Location
  Bangkok

  Default

  ลองก่อนนะครับ

 18. #18
  OverclockZone Member Tenriyaki's Avatar
  Join Date
  12 Jun 2007
  Location
  Bangkok

  Default

  ทำปรับปุ่มสไลไม่ได้อ่าครับ

 19. #19
  OverclockZone Member shinnannu's Avatar
  Join Date
  26 Feb 2008

  Default

  ใช้ Generic USB Joystick เหมือนกันคับ แต่ทิ้งแผ่นไดร์เวอร์ไปแล้วอ่ะคับ? หาในGoogleก็ไม่รู้อันไหนมันเยอะแยะไปหมด รบกวนช่วยทำ Link ให้ได้ไหมคับ?

 20. #20
  OverclockZone Member destinyair's Avatar
  Join Date
  23 Sep 2007
  Location
  ตากล้อง.com

  Default

  Quote Originally Posted by rockonlips View Post
  สำหรับ Generic USB Joystick นะคับ ต้องลงไดรเวอร์จอย ที่แถมมาตอนซื้อก่อนนะคับ
  แล้วค่อยทำตามวิธีด้านบนคับ แต่อย่าลืมเข้าไปดูชื่อจอยใหม่นะคับเพราะพอลงไดร์เวอร์ไปแล้วชื่อมันจะเปลี่ยน
  ใครมีมั้ง ผมขอหน่อย ลองหาใน Google แล้วมันมัวๆไงไม่รู้

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •