เพื่อนๆคนไหนที่ใช้บอร์ดรุ่นนี้ช่วยผมหน่อยนะครับ...
พอดีแผ่นซีดีที่ติดมากับบอร์ดของผมมันหายนะครับ...