พอดีอยากได้แต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน พันธุ์ทิพย์ีมีป่าว