การ์ดจอที่ไม่ได้มี Hdmi
แต่เป็นDVIแล้วมีหัวแปลงHdmiมาให้ นำไปต่อเข้าmonitorที่มีลำโพง
เสียงจะออกเหมือน Hdmi แท้ๆหรือไม่ครับ