เห็นเกมเพิ่งออกแต่ไม่เห็นพูดถึงกัน

เคยเล่นแต่ภาค revolution มาเจอภาคนี้มึนตึบเลยเหมือนวิธีการเล่นจะไม่เหมือนกัน
เท่าที่เล่น ดูเหมือนจะเป็นแบบพัฒนาเมือง ค้าขายกันมากกว่า
เล่นๆอยู่ตั้งนานยังไม่เห็นได้สู้กันเลยหรือภาคนี้ไม่ค่อยเน้นทหารก็ไม่รู้ดูทหารมีแค่ไม่กี่แบบเองหรือผมอาจจะเล่นไม่ถึงก็ได้