พอจะมีลิ้งที่สอนอ่าน error code ตอนที่จอมันเป็นสีฟ้าบ้าง ไหม ครับท่านใดทราบบ้างครับ