แพ็ครวม : โปรแกรมอัพเดท ประจำวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2008

- McAfee SuperDAT Update 5398
- Google Chrome 0.3.154.0 Beta
- Kaspersky Virus Removal Tool 7.0.0.242
- uTorrent 1.8.1 RC1
- DriverMax 4.5
- Apple iTunes 8.0.1
- Folder Lock 6.0