จะทดแรม เป็น 1:1 อ่ะครับ ต้องไปปรับตรงใหน อย่างไร ครับ
ตอนนีผม oc e7200 ที่ 325x9.5 โดยใช้ไฟแบบ default ของบอด ทดสอบแล้วผ่านฉลุย