พอดีหน้าจอผมมีdead pixelจุดดํา3จุด เหลือประกัน HP อีก4เดือนไม่ทราบว่าจะแครมได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ