คือว่าที่บ้านมีหอพัก มีประมาณ 90-100 ห้องครับ

อยากทราบว่า ถ้าเราจะให้บริการ Internet เราควรติดตั้งแบบไหนครับ

และความเร็วควรจะซักเท่าไร และควร Set ระบบอย่างไรบ้างครับ