อยากรู้วิธีซูมภาพvideoไปที่ส่วนที่ต้องการไห้มันไหย่ขึ้นอ่ะครับละก็วิทีเอาvideoอันอื่นมาซ้อนหลายๆอัน