คือ...ผมเซ็ต Raid1 ไม่เป็นน่ะครับไม่เป็นอะไรเลย แต่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน ช่วยสอนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ..(M/B เป็นของ DELL ครับ)