อยากได้โปรแกรม IDM เวอชั่นใหม่ลาสุดหน่อยขอ แบบใช้ถาวรด้วยนะครับขอบคุณครับ