ผมต้องการเปลี่ยเมนู office 2007 เป็นภาษอังกฤษ
เพราะตอนร้านลงให้เป็นภาษาไทยมาครับขอบคุณมาก
ต้องเข้าปรับเปลี่ยนที่ไหนครับ