Server เป็น Windows 2003
โดยใช้เป็น File Server อย่างเดียวเท่านั้นครับ (Server เดิมเป็น Netware 4)
โดยที่ผมได้แชร์ไฟล์ให้สิทธิ์แก่ User เข้าใช้ได้งานได้หมดแล้วติดปัญหาตรงที่
1. ผมอยากซ่อนไฟล์ไม่ให้ User มองเห็นด้วย Explorer ได้ครับ
(ผม Map Drive ให้ User ทุกเครื่องไว้ที่ Drive F ครับ)
2. อยากให้เครื่องลูกดึงเวลาจาก Server ไปตั้งที่เครื่องตัวเอง
(เพราะบางทีแบตหมดโดยไม่รู้เรื่องทำให้การทำงานบางอย่างที่ต้องอาศัยเวลาผิดไปครับ)

ขอบคุณมากครับ