cpu ตระกูล Intel Pentium Dual Core กับ ตระกูล Intel Core 2 Duo cpu ตระกูล ไหนดีและมีประสิทธิ์ภาพมากกว่ากันคับ ช่วยอธิบายเป็นข้อๆ ให้ผมเข้าใจด้วยคับ