คือ ว่า ผมใช้ 3870 ของ sapphre
จะใส่ Thermalright ตะกูล HR-03 รุ่นไหนได้บ้างคับ แล้วรุ่นไหนดีสุด

คือว่าเห็มมันมี

- Thermalright HR -03 +
- Thermalright HR -03 GT
- Thermalright HR -03 PLUS
- Thermalright HR -03 R600