เครื่องผมเข้าweb adslthailand ไม่ได้ครับแต่อีกเครื่องที่อยู่ข้างกันเข้าได้อะครับทั้ง IE FF CHROME พร้อมทั้งclearค่าต่างๆแล้วก็ไม่ได้ครับ ช่วยผมที