ช่วยแนะนำเมาส์ของ razer ด้วยคับ เอาราคาประมาณ ไม่เกิน สองพัน พร้อมแผ่นลองเมาส์ด้วย
และช่วยคอมเมน์ทีว่า notepat รุ่น infinity โอเคเปล่าคับ ขอบคุงคับ