โปรแกรมทำตัวหนังสือไฟล์ ให้เป็นไฟล์ FLASH สวยๆ Flax v.1
Flax v.1 : โปรแกรมทำตัวหนังสือ/ตัวอักษรให้เป็นไฟล์ FLASH ง่ายๆ เอาไว้ทำเว็บหรืองานเกี่ยวกับไฟล์แฟรชก็ได้
สามารถดาวนืโหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลด
http://www.skupload.com/fl_ax.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/flax.html