แนะนำหน่อยคับระหว่าง
*AMD2 (940) X3 Phenom 8650 กับ Core2 Duo E7200 ตัวไหนแรงกว่ากัน
*AMD2 (940) X3 Phenom 8650 กับ Core2 Duo E8400 ตัวไหนแรงกว่ากัน