มีขายยังครับพอดีว่าจะไปซื้อคอมใหม่ที่พันทิพย์
ถ้ามีจะได้ซื้อเลยแต่ก็เพื่อตังไว้สำหรั 4670 เหมือนกันถ้าไม่มี

แล้ว 4670 นี่จะมีปัญหาเรื่องไดรเวอร์ไหมอ่ะครับ