เอาไปส่งให้แฟนๆได้เลยส่งได้ไม่อั่นงับด่วนๆนะเดวปิดรับสมัครก่อน

http://www.khum.net/r?gypsy147