ยาวประมาณเท่าไหร่ครับ กินไฟเยอะกว่า 9500GT มากไหมครับ