ืnamenakrab_007@hotmail.com

เมื่อก่อนเล่น up2bit แต่ไม่ค่อยทีเกมส์ เล่นบ่อย ปล่อยนาน ขอแค่ 1 ที่พอครับ ขอบคุณมากครับ