Install แล้วครับ พร้อมกับ copy crack มาวางแล้ว เครื่องขึ้นตอนเข้าเกมส์ แล้วขึ้นว่า GRID.exe error มีปุ่มให้เลือก send กับ dont send แล้วก็หายไปครับ เป็นเพราะอะไรครับ เคยลงได้นะครับ แต่พอลบแล้วลงใหม่เข้าไม่ได้เลยครับ