คือผมได้ซื้อ M/B Asrock 939 VTSA จากเพื่อนใน OCZ
ตอน โพสสกรีนเริ่มต้น ก็จะเป็นชื่อ บริษัทผลิตไบออส ซึ่งของ Asrock เป็นอเมริกันเมกะเทรน
/////////////////////////
F2 for SETUP
F11 for BOOTMENU
MAC address are invalid inboth CMOS and Flash!
F1 for Resume

////////////////////////////////////////////////////
เชิญท่านผู้รู้ทั้งหลาย ช่วยอธิบาย และแนวทางแก้ไขด้วยครับ
ตัวกระผม ผู้ด้อยทรัพย์ อัปปัญญา