ขอเปง AMD นะคร้าบ ไม่เอาแบบ ออนบอดนะคร้าบ ขอบคุณล่วงหน้าครับ