overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 8 12345 ... LastLast
Results 1 to 20 of 158
 1. #1
  Moderator Gearhead's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006

  Default ทำไมควรใช้ PSU วัตต์แท้

  เห็นว่าน่าสนใจเลยเอามาฝากกันครับ

  จาก : http://www.pantip.com/tech/hardware/...HS2651896.html

  " ข้อมูลทางทฤษฏี กับการใช้งานจริง มันอาจไม่ตรงกันก็ได้ครับ
  และคำว่า วัตต์แท้ วัตต์เทียม ความจริงแล้วมันใช้สื่อความหมาย
  ไม่ค่อยตรงกับประเด็นที่เราควรจะกังวลสักเท่าไหร่หรอกครับ

  ออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างเทคนิค ผมไม่มีความรู้เฉพาะทางเรื่อง
  ระบบไฟฟ้า จะได้เอาภาษาช่างมาอธิบายอะไรได้ สิ่งที่ผมจะอธิ
  บายต่อไปนี้คือ ความรู้ที่ผมเก็บรวบรวมมาจากการอ่านเว็บ อ่าน
  หนังสือ และจากแหล่งต่าง ๆ รายละเอียดปลีกย่อยทางเทคนิค
  อาจจะไม่ตรงกับทฤษฏีเป๊ะ ๆ นะครับ

  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกันเพาเวอร์ฯ กัน
  ก่อนนะครับ

  PSU ที่ใช้กับคอมฯ แต่ละตัวนี่มันจะสามารถจ่ายไฟได้ ในช่วง
  เฟส 12V ถึง 3.3V แต่ละเฟส จะถูกใช้โดยชิ้นส่วนแต่ละอย่าง
  ในเครื่องแตกต่างกันไป เช่น

  เฟส 12V จะถูกใช้โดย การ์ดจอ ซีพียู ฮาร์ดดิส
  เฟส 3.3V จะถูกใช้โดยพวก อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ อย่างพัดลม
  ไป LED USB ฯลฯ

  "วัตต์" ที่จ่ายได้ของเพาเวอร์แต่ละตัวก็มาจากการเอา จำนวน
  "แอมป์" แรงดันไฟที่่จ่ายได้แน่แต่ละเฟส มาคำนวณให้เป็นวัตต์
  แล้วค่อยเอามาบวกรวมกัน

  ดังนั้น เพาเวอร์ ที่วัตต์รวมเท่ากัน อาจใช้กับคอมเสปคเดียวกัน
  ไม่ได้ ทุกตัวก็ได้ เพราะคอมที่ มีฮาร์ดดิสมาก ๆ มีการ์ดจอแรง
  มีซีพียูเร็ว ๆ ก็ต้องการ เพาเวอร์ตัวที่ มี "แอมป์" 12V มาก ๆ

  ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น

  Enermax 350 วัตต์ ที่จ่ายไฟ 12V ได้ 18A
  กับ Deluxe 400 วัตต์ ที่จ่ายได้แค่ 12A

  ถ้าเอาไปพ่วง ฮาร์ดดิสสักสามลูกกับ การ์ดจอ 6800GT (รุ่น
  บริโภคไฟ) เครื่องที่ใช้ Deluxe อาจจะดับไปดื้อ ๆ เวลาเล่น
  เกมส์ เพราะ เพาเวอร์จ่ายไฟให้ตอนเครื่องฟูลโหลดไม่พอครับ

  แล้ววัตต์แท้ คืออะไร??

  ถ้าคุณมีเพาเวอร์สองตัวที่จ่ายไฟได้ แอมป์เท่ากัน ได้วัตต์เท่ากัน
  ตัวตัดสินคุณภาพของเพาเวอร์คุณคือ ความเสถียร ของกระแส
  ไฟที่เพาเวอร์ป้อนเข้าเครื่องคุณครับ เพราะตามหลักการของการ
  เปลี่ยนสภาพของพลังงาน ที่เราเรียนกันสมัย ม. ต้น ทุกครั้งที่
  ไฟฟ้าแปลงสภาพเป็นพลังงานอื่น มันจะมีพลังงานบางส่วนที่
  เสียเปล่าไป

  ในการทำงานของ เพาเวอร์ฯ แต่ละตัวก็เช่นกัน ตลอดเวลา
  ที่มันรับกระแสไฟจากเต้าปลั๊ก มาแปลงเป็นกำลังไฟ จ่ายให้
  เฟสต่าง ๆ ในเครื่องคุณมันจะมีการสูญเปล่าเช่นนี้เกิดขึ้น

  เพราะการสูญเปล่าที่ว่า ทำให้มันมีค่าเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ทำให้
  กำลังไฟที่จ่ายออกจากเพาเวอร์จริง ไม่ได้ตรงกับฉลาก
  ร้อยเปอร์เซ็น อาจจะ80 85 90 ว่ากันไป และ เพราะการสูญ
  เปล่าที่ว่า มันเกิดขึ้นตลอดเวลา มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับ
  กำลังการใช้ไฟของคอมฯ และประสิทธิภาพการระบายความ
  ร้อนของเพาเวอร์ (เพราะการสูญเปล่า ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็น
  พลังงานความร้อน ถ้าเพาเวอร์คุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ ความร้อน
  ที่เกิดจากการสูญเปล่าฯ ก็จะคงที่ ถ้าไม่ได้ พลังงานที่เสียเปล่า
  มันก็จะสูงขึ้นตามความร้อนที่ปล่อยออกมา) ทำให้กระแสไฟ ที่จ่ายได้ ไม่นิ่งสนิท มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ตลอด

  ซึ่งผู้ผลิตแต่ละเจ้าก็จะออกแบบสินค้าตัวเองในแต่ละระดับราคา
  ให้มีค่าเบี่ยงเบนน้อยที่สุด และการจ่ายไฟนิ่งที่สุด

  คำว่า วัตต์แท้ จึงเกิดขึ้น เพื่อบอกให้ผู้บริโภครู้ว่า กำลังไฟที่ได้
  จากเพาเวอร์ตัวนี้ จะใกล้เคียงกับฉลาก และกระแสไฟที่ได้ จะ
  นิ่งที่สุด ในทุกสภาวะการใช้งาน ไม่ใช่พอฟูลโหลดแล้วกำลังจะ
  ตกเพราะไม่สามารถควบคุณการสูญเปล่าของพลังงานได้


  ดังนั้น การจะเลือกเพาเวอร์ฯ สักตัวให้กับเครื่องของคุณ คุณต้อง
  ดูอะไร?

  1. จำนวน A ที่จ่ายได้ของไฟแต่ละเฟส ว่ามากพอจะรับมือกับ
  ชิ้นส่วนทีคุณมีอยู่ในเครื่องได้หรือไม่? (ดูจากฉลากข้างกล่อง)

  2. กำลังไฟที่จ่ายได้จริง หลังจากหักค่าเบี่ยงเบนระหว่างการใช้
  งาน
  ในสภาวะปรกติ (ดูจากฉลาก หรือผลทดสอบในเว็บต่าง ๆ)

  3. ความเสถียร ในการจ่ายไฟในสภาวะ ที่เครื่องทำงานเต็ม
  กำลัง(ดูจากผลทดสอบในเว็บต่าง ๆ)

  ข้อ 1 เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่คุณควรจะดู เพราะอย่างที่ผม
  อธิบายไปแล้วในชั้นต้นว่า เพาเวอร์ที่ให้วัตต์มาก แต่ให้แรงดัน
  แอมป์ไม่พอจะเลี้ยงชิ้นส่วนสำคัญ ๆ ในเครื่อง จะทำให้เครื่อง
  คุณเกิดปัญหาได้

  ข้อ 2 และ 3 ขอให้พิจารณาเป็นปัจจัยรองลงไป ตามกำลังทรัพย์
  ข้อมูลที่หาได้ และ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนั่นคือ

  " พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง คุ ณ เ อ ง "

  เพราะแต่ละคนก็ใช้งานคอมหนักเบาไม่เหมือนกัน สำหรับคน
  ที่ใช้เครื่องเสปคสูง มาทำงานเบา ๆ เป็นหลัก PSU ราคาถูก
  ก็สามารถรับมือได้ราบรื่น เพราะ กำลังไฟที่ใช้ได้ ไม่ได้
  ถูกเอามาใช้จนสุดตลอดเวลา

  แต่ถ้าคนที่ใช้เสปคเท่ากัน แต่ใช้งานโหลด 7-80% ตลอด 6-7
  ชั่วโมงต่อวัน ก็ควรพิจารณาเพาเวอร์ ที่ให้กำลังไฟ และความ
  เสถียรสูง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของคุณ

  ดังนั้นคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่า ที่คนในบอร์ดเขาแนะนำให้ใช้
  วัตต์แท้ ราคาแพง ก็เพราะเขาไม่รู้ว่าพฤติกรรมการใช้งานของ
  คุณอยู่ที่ระดับไหน ถ้าแนะนำของถูก กำลังแอมป์พอใช้ให้ไป
  แต่คุณเอาไปตัดต่อหนัง ทำงานทั้งวันแล้วเครื่องพัง เขาก็ไม่
  สามารถไปแก้ไขอะไรให้คุณได้ ก็เลยต้องเผื่่อทุกอย่างไว้
  ก่อนเสมอ

  หวังว่า คห. นี้ คงเป็นประโยชน์ นะครับ "

 2. #2
  OverclockZone Member CyBerNoFear's Avatar
  Join Date
  20 Apr 2008

  Default

  เปรียบเทียบกับบะหมี่สำเร็จรูป
  ถ้ามีเงินก็คงเลี่ยงที่จะไม่กินไปกินอาหารที่มันได้คุณค่ามากกว่า แต่ถ้าไม่มีเงินมันก็จำใจต้องกิน

  ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไปดีกว่า -*-

 3. #3
  OverclockZone Member locust08's Avatar
  Join Date
  24 Mar 2008
  Location
  Rangsit

  Default

  เยี่ยมมม

 4. #4
  เมพขิงๆ Mania ! TWK.'s Avatar
  Join Date
  5 Dec 2006
  Location
  27/10/62 ทริป อุดรฯ , หนองคาย , เวียงจันทน์

  Default

  จะได้ อินเทรน

 5. #5
  OverclockZone Member blazht's Avatar
  Join Date
  10 Jan 2008
  Location
  RANGSIT

  Default

  ข้อความยาวเกินไป สรุปสั้นๆ วัตต์แท้มันจ่ายไฟเต็มก็พอเหมาะกับคนที่ใช้งานคอมนานๆ

 6. #6
  OverclockZone Member narwintr's Avatar
  Join Date
  14 Jun 2007
  Location
  แจ้งวัฒนะจ๊ะ

  Default

  PSU วัตต์แท้มักจะใช้วัสดุที่ดีในการนำมาประกอบ (แต่ก็ไม่ใช่ว่าของไม่แท้จะเป็นของไม่ดีนะครับ แต่วัตต์แท้ดีกว่า)

  ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีส่วนช่วยในหลาย ๆ กรณี เช่น กระแสไฟที่จ่ายเข้าเครื่องจะมีความเสถียร ไม่แกว่งตามสภาวะภายนอก

  PSU ดี ๆ ยังช่วยในกรณีที่กระแสไฟภายนอกไม่คงที่ได้อีกด้วย (ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและคุณภาพของวัสดุที่นำมาประกอบ)

 7. #7
  OverclockZone Member tynn's Avatar
  Join Date
  29 Mar 2008
  Location
  ลำปางหนาครับ

  Default

  เก็บๆความรู้ล้วนๆเลย

 8. #8
  OverclockZone Member Title don's Avatar
  Join Date
  23 Apr 2008

  Default

  จดๆ

 9. #9
  OverclockZone Member abcdz's Avatar
  Join Date
  3 Oct 2008
  Location
  บางที่

  Cool

  Quote Originally Posted by CyBerNoFear View Post
  เปรียบเทียบกับบะหมี่สำเร็จรูป
  ถ้ามีเงินก็คงเลี่ยงที่จะไม่กินไปกินอาหารที่มันได้คุณค่ามากกว่า แต่ถ้าไม่มีเงินมันก็จำใจต้องกิน

  ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไปดีกว่า -*-
  ผมว่า คล้ายๆ กับน้ำเต้าหู้นะพี่ ถ้ามีสดๆ กิน ก็คงไม่ต้องไปพึ่งไวตามิ้ล หรอกเนอะ

  หรือไม่เกี่ยวกัน ฮาๆ

 10. #10
  OverclockZone Member estrellas's Avatar
  Join Date
  4 Nov 2007

  Default

  เป็นประโยชน์กับผู้ซื้อครับ

 11. #11
  OverclockZone Member dears's Avatar
  Join Date
  6 Nov 2006
  Location
  Royal Thai Army

  Default

  ทำตัวมีสาระเป็นด้วยแฮะ .... น่าร๊ากกกกกกกกกกก

 12. #12
  OverclockZone Member อิมพีเรียล's Avatar
  Join Date
  29 Sep 2006
  Location
  พิษณุโลก

  Default

  เปรียบได้กับ

  เวลาแต่งงานควรเลือกผูหญิงแท้ ไม่ใช่ผู้หญิงเทียม เอิ๊กกกกกกกกกกกกก

 13. #13
  OverclockZone Member HERO-NUT's Avatar
  Join Date
  5 Oct 2008
  Location
  SINGBURI , Chachoengsao

  Default

  ตามนั้นครับ บ้าเกมส์การ์ดแรงSLI & Crossfire ก็ดูครับA12V ความรู้ใหม่ๆ

 14. #14
  OverclockZone Member kasemboat's Avatar
  Join Date
  20 Mar 2008
  Location
  Thonglor23 Bangkok

  Default

  พึ่งเห็นกระทู้นี้ได้ไงหว่าอยู่มาหลายวัน

 15. #15
  immortalpao's Avatar
  Join Date
  20 Jun 2008
  Location
  สงขลา,หาดใหญ่

  Default

  Oh!, Very Good.

 16. #16
  OverclockZone Member Anti_Jia's Avatar
  Join Date
  21 Oct 2008

  Default

  good ....

 17. #17
  OverclockZone Member matoom's Avatar
  Join Date
  9 May 2007
  Location
  ทุกที่ที่มีอ้อย

  Default

  ถึงว่าใช้ PSU 650Watt วัตละ 50 ตัง เครื่องเลยดับบ่อย

 18. #18
  OverclockZone Member thanat36's Avatar
  Join Date
  23 Mar 2008

  Default

  สุดยอดครับท่าน

 19. #19
  OverclockZone Member thanat36's Avatar
  Join Date
  23 Mar 2008

  Default

  แล้วไอ้ตัวนี้ละครับ กี่ แอมป์

  Delux DLP-50A


  50A เลยหรอ

 20. #20
  OverclockZone Member ksurachai's Avatar
  Join Date
  5 Mar 2007
  Location
  สมุทรปราการ

  Default

  Efficiency = PO/PI ประสิทธิภาพ

  PO = Vout*Iout เอาโวลท์ทั้งหมดของเอ้าท์พุทคูณกระแส หน่วยเป็น watt
  PI = Vin*Iin เอาโวลท์ที่จ่ายเข้า(ต้องโวลท์จริงจากแหล่งจ่าย ไม่ใช่เดาเอา) หน่วยเป็น watt

  แล้วเอามาหารกัน Pout / Pin จะได้ค่าประสิทธิภาพออกมา ถ้าเกิน 80% จากที่ขายทั่วๆไปบ้านเราก็ถือว่าบุญแล้ว และค่านี้ก็คือ 80plus ที่ฝรั่งชอบพูดถึง (ที่ผมทำอยู่ส่งขายทั่วโลกครับ หลักๆก็ dell / hp / sun micro)

  วัตต์แท้ก็คือที่แจ้งไว้ที่ลาเบลนั่นแหล่ะครับ เอาโวลท์คูณกระแส แล้วเอาทั้งหมดมารวมกัน
  วัตต์เทียมไม่มี นอกจากผู้ผลิตจะหลอกแจ้งเอาไว้

  ซัพพลายจริงๆจะสามารถจ่าย power ได้เกินสเป็ก ขึ้นอยู่กับ requirement ของลูกค้า ที่เค้าเรียกว่า Peak load แต่ก็ต้องไม่เกินสเป็กของแม็ตทีเรียลพวก พาวเวอร์มอสเฟ็ตครับ

  อยากทราบเพิ่มเติมก็ถามมานะครับ ทำงานเกี่ยวกับ power supply โดยตรงครับ ถ้ามีโอกาสเข้ามาตอบก็จะตอบคำถามให้เข้าใจครับผม ...

Page 1 of 8 12345 ... LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •