ผมลองเทส3d mark 06 ลองoc vga ผลกลับว่าคะแแนนน้อยลง ปล่อยเดิมๆคะเเนแยอะกว่า ใช่วิน8 คิดว่าอาการนี้เพราะอะไรครับ