ขาย k zoom ตามสภาพ มีแต่ตัวเครื่อง
ทุกอย่างใช้งานได้หมด ขอขาย4000
สนใจติดต่อ 0920525266 นะ สะดวกแถวประต