รับ จอ 17 นิ้ว (จอแบน) ลาดกระบัง หรือไกล้เคียง 500 บาทไทย ใครมีจัดมาครับ 0865991170