overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  OverclockZone Member mzbuddy's Avatar
  Join Date
  24 Jun 2007
  Location
  HR งามวงศ์วาน/บางซื่อ

  Cool กล่อง THAICO chip sony Ali 499บาท

  กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี Set-Top-Box ของใหม่แกะกล่อง Thaico by SiamTech รับประกันจากศูนย์บริการ 3 ปี
  ตัวนี้ใช้ Chipset ของ SONY Ali
  และมี RAM DDRII 64GB และ FLASH 8MB อยู่ในตัวเครื่อง
  กล่องนี้มีปุ่มกดด้านหน้า หากรีโมทเสีย หรือหาย สามารถเปลี่ยนช่องที่ตัวเครื่องได้เลย พร้อมอุปกรณ์ครับชุด รวมทั้งสาย HDMI สำหรับเครื่อง LCD รุ่นใหม่
  รุ่นนี้ติดในรถยนต์ดีนักแล ใช้ไฟ 12V ถ้ามารถต่อไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยครับ
  สิ่งที่จะได้รับ
  1 กล่องรับสัญญณทีวีดาวเทียม 1 เครื่อง
  2. รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น
  3. แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
  4. สายสัญญาณ AV 1 ชุด
  5. สายสัญญาณ HDMI 1 ชุด
  6. บัตรรับประกันสินค้า 1 ใบ
  7. คุ๋มือการใช้งาน

  สนนราคา 499 บาท

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60  IP 

 2. #2
  OverclockZone Member mzbuddy's Avatar
  Join Date
  24 Jun 2007
  Location
  HR งามวงศ์วาน/บางซื่อ

  Default

  กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี Set-Top-Box ของใหม่แกะกล่อง Thaico by SiamTech รับประกันจากศูนย์บริการ 3 ปี
  ตัวนี้ใช้ Chipset ของ SONY Ali
  และมี RAM DDRII 64GB และ FLASH 8MB อยู่ในตัวเครื่อง
  กล่องนี้มีปุ่มกดด้านหน้า หากรีโมทเสีย หรือหาย สามารถเปลี่ยนช่องที่ตัวเครื่องได้เลย พร้อมอุปกรณ์ครับชุด รวมทั้งสาย HDMI สำหรับเครื่อง LCD รุ่นใหม่
  รุ่นนี้ติดในรถยนต์ดีนักแล ใช้ไฟ 12V ถ้ามารถต่อไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยครับ
  สิ่งที่จะได้รับ
  1 กล่องรับสัญญณทีวีดาวเทียม 1 เครื่อง
  2. รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น
  3. แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
  4. สายสัญญาณ AV 1 ชุด
  5. สายสัญญาณ HDMI 1 ชุด
  6. บัตรรับประกันสินค้า 1 ใบ
  7. คุ๋มือการใช้งาน

  สนนราคา 499 บาท

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60
  IP 

 3. #3
  OverclockZone Member redondo16's Avatar
  Join Date
  17 Apr 2007

  Default

  ยังมีของไหมครับ
  IP 

 4. #4
  OverclockZone Member mzbuddy's Avatar
  Join Date
  24 Jun 2007
  Location
  HR งามวงศ์วาน/บางซื่อ

  Default

  Quote Originally Posted by redondo16 View Post
  ยังมีของไหมครับ
  เหลือ 33กล่อง ครับ
  IP 

 5. #5
  OverclockZone Member mzbuddy's Avatar
  Join Date
  24 Jun 2007
  Location
  HR งามวงศ์วาน/บางซื่อ

  Default

  กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี Set-Top-Box ของใหม่แกะกล่อง Thaico by SiamTech รับประกันจากศูนย์บริการ 3 ปี
  ตัวนี้ใช้ Chipset ของ SONY Ali
  และมี RAM DDRII 64GB และ FLASH 8MB อยู่ในตัวเครื่อง
  กล่องนี้มีปุ่มกดด้านหน้า หากรีโมทเสีย หรือหาย สามารถเปลี่ยนช่องที่ตัวเครื่องได้เลย พร้อมอุปกรณ์ครับชุด รวมทั้งสาย HDMI สำหรับเครื่อง LCD รุ่นใหม่
  รุ่นนี้ติดในรถยนต์ดีนักแล ใช้ไฟ 12V ถ้ามารถต่อไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยครับ
  สิ่งที่จะได้รับ
  1 กล่องรับสัญญณทีวีดาวเทียม 1 เครื่อง
  2. รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น
  3. แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
  4. สายสัญญาณ AV 1 ชุด
  5. สายสัญญาณ HDMI 1 ชุด
  6. บัตรรับประกันสินค้า 1 ใบ
  7. คุ๋มือการใช้งาน

  สนนราคา 499 บาท

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60
  IP 

 6. #6
  OverclockZone Member mzbuddy's Avatar
  Join Date
  24 Jun 2007
  Location
  HR งามวงศ์วาน/บางซื่อ

  Default

  กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี Set-Top-Box ของใหม่แกะกล่อง Thaico by SiamTech รับประกันจากศูนย์บริการ 3 ปี
  ตัวนี้ใช้ Chipset ของ SONY Ali
  และมี RAM DDRII 64GB และ FLASH 8MB อยู่ในตัวเครื่อง
  กล่องนี้มีปุ่มกดด้านหน้า หากรีโมทเสีย หรือหาย สามารถเปลี่ยนช่องที่ตัวเครื่องได้เลย พร้อมอุปกรณ์ครับชุด รวมทั้งสาย HDMI สำหรับเครื่อง LCD รุ่นใหม่
  รุ่นนี้ติดในรถยนต์ดีนักแล ใช้ไฟ 12V ถ้ามารถต่อไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยครับ
  สิ่งที่จะได้รับ
  1 กล่องรับสัญญณทีวีดาวเทียม 1 เครื่อง
  2. รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น
  3. แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
  4. สายสัญญาณ AV 1 ชุด
  5. สายสัญญาณ HDMI 1 ชุด
  6. บัตรรับประกันสินค้า 1 ใบ
  7. คุ๋มือการใช้งาน

  สนนราคา 499 บาท

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60
  IP 

 7. #7
  OverclockZone Member mzbuddy's Avatar
  Join Date
  24 Jun 2007
  Location
  HR งามวงศ์วาน/บางซื่อ

  Default

  กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี Set-Top-Box ของใหม่แกะกล่อง Thaico by SiamTech รับประกันจากศูนย์บริการ 3 ปี
  ตัวนี้ใช้ Chipset ของ SONY Ali
  และมี RAM DDRII 64GB และ FLASH 8MB อยู่ในตัวเครื่อง
  กล่องนี้มีปุ่มกดด้านหน้า หากรีโมทเสีย หรือหาย สามารถเปลี่ยนช่องที่ตัวเครื่องได้เลย พร้อมอุปกรณ์ครับชุด รวมทั้งสาย HDMI สำหรับเครื่อง LCD รุ่นใหม่
  รุ่นนี้ติดในรถยนต์ดีนักแล ใช้ไฟ 12V ถ้ามารถต่อไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยครับ
  สิ่งที่จะได้รับ
  1 กล่องรับสัญญณทีวีดาวเทียม 1 เครื่อง
  2. รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น
  3. แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
  4. สายสัญญาณ AV 1 ชุด
  5. สายสัญญาณ HDMI 1 ชุด
  6. บัตรรับประกันสินค้า 1 ใบ
  7. คุ๋มือการใช้งาน

  สนนราคา 499 บาท

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60

  0992536388,0898155755 แชมป์ ไลน์ mkzmzbuddy รับของเอง พันทิพย์งามวงศ์วาน mrtบางซื่อ ems +60
  IP 


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •