หาครับ นัดรับเท่านั้น มือหนึงก็ดี มือสองก็ได้ ขอมีประกัน
กทม. เท่านั้น ครับ ไม่รับ ems ขอสะดวกเป็นเเถว ศิริราช วงเวียนใหญ่ วังหลัง เซนทัลปิ่นเกล้า เดาะมอท่าพระยิ่งดีครับ

ทักเฟส https://www.facebook.com/pro.destruction