เน้นนะครับ หนาไม่เกิน 25 mm เพราะจะปิดฝาด้านหน้าไม่ได้ ไปใส่กับเคส TT urban S41