ผมเข้าไปใน internet options ปรับเซ็ทค่าต่างๆใหม่หลายรอบ แต่เวลาเปิดเครื่องใหม่ รายการ เว็ปไซท์ใน address bar ก็หายหมดทุกทีครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ