รับจอ S3 สีอะไรก็ได้ 1 อันครับ พอดีเครื่องเก่าหน้าจอเสีย