ตั้งรับใครมีลงเลยเดี่ยวติดต่อกลับขอตัวที่มีไทยนะครับไม่เกิน700พร้อนส่ง