สภาพครบกล่องพร้อมใบ
ขายเพราะไม่ได้ใช้ครับ
ขาย 15,000
tel 081-6203385 กัมปนาท สถานที่นัดทางโทรศัพท์

snp036p1_1_1.jpg