พัดลมเป่าชิปเซทเมื่อก่อนแหละครับ ใครมี แจกแลก ขอสักตัวครับ