ผมพึ่งได้มา มัน oc ได้ไหม ขิวิธีการ เป็นไกด์ไลน์

อย่างละเอียดหน่อยนะครับ มือใหม่ หรือ ลิ้งค์ไหน ไว้ศึกษา