ก่อนเครมจอ ถอดDPเข้าออกก่อน DPถ้าไม่หลุดแต่ขาลงไม่ครบยังคงเปิดได้อยู่