http://www.asrock.com/mb/AMD/970M%20...Specifications พอดีอยากได้ขนาดไมโครใว้ใช้งานไม่อยากได้แบบatx พอดีเจอตัวนี้เลยสนใจ ราคาเท่าไรหว่า ท่านใดทราบขอความกรุณาชี้เป้าให้ทีครับ