รับ 750ti หรือ รุ่นที่สูงกว่าไม่เกิน 4000
ที่สามารถใช้กับ raidman 530w ได้ครับ

ขอมีประกันครับ

pm หรือ line พร้อมรุ่นหรือภาพ พร้อมราคา

line : love2lux

ขอบคุณครับ