รับ CPU พร้อมบอร์ด A6-6400k, A8-5600kพร้อมแรมด้วยก็ดีจ้า 2GB*2 (1600)