พอดีซื้อ cd audio มาว่า จะ rip เป็น mp3 เก็บไว้ใน harddisk
ใช้neroกับ wmp ก็rip ไม่ได้ เปิดฟังด้วย wmp ก็ยังไม่ได้ต้องด้วยโปรแกรมในแผ่น
สงสัยจะlockไว้ ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้าง แล้วมีโปรแกรมไหน rip ได้บ้าง.......thanks