เครื่องผม AMD Atheron X2 5200+
RAM: Corsain XMS2 800MHz Twin 2GB CL 5-5-5-12
Mainboard: Asus M2N-SLI
Power Supply: Tagen BZ600 600W
ดัน HIS HD4850IceQ4 Turbo ไหวไหมครับ
------------------
เข้าว่า 4850 สูงกว่า 3870 นิดเดียวหรือ ถ้าใช้ 4850 CF เขาบอกว่าไม่แตกต่าง